Att vara pappa till ett barn med Autism

Att vara pappa till en pojke med Austism kan vara svårt ibland. Ibland så förstår man inte vad han menar och då blir han väldigt frustrerad och arg. Det händer inte så ofta som tur är. Men när man kanske höjer rösten och säger till Vincent så kan han springa undan och gråta och säga "det är mitt fel", Så pratar man med honom om varför han säger så. Då har han ingen förklaring till det. Han har ju sina special intressen. Förut var det intro från filmer. Nu är det rymden. Blir förvånad vad han kan om rymden. Han kan verkligen mer än vad många andra vuxna kan. Det är häftigt. Man vet aldrig vad han kommer att arbeta med om han har kvar detta intresset. Hoppas det intresset håller i sig.
 
När han är ledsen eller trött så gillar han inte närhet eller beröring. Annars gillar han närhet. När dom gjorde utredningen så kollade dom allt. Som tur hade han bara autismen. Han hade kunnat ha haft utvecklingsstörning eller epilepsi. Men inget av dom. Han kommer gå sin egna väg. Vi kommer alltid stötta honom i det valet.
 
Här kommer det info ang autism.
 
Autism är en funktionsnedsättning. Den som har autism tolkar saker som händer på ett annat sätt än andra. Det kan vara svårt att ta in mycket information och att umgås och kommunicera med andra. Det är också vanligt att ha specialintressen, och att upprepa vissa beteenden.
 

Orsakerna till autism är inte helt kända, men troligen är funktionsnedsättningen delvis ärftlig. Det är vanligast att få diagnosen som barn, men ibland kan även vuxna genomgå utredning och få diagnosen.

Autism visar sig på olika sätt hos olika personer. En vanlig form av autism kallas Aspergers syndrom. Vid svårare former av autism är det även vanligt att samtidigt ha en utvecklingsstörning och ibland epilepsi.

 

Symtom

Autism är en så kallad neuropsykiatrisk diagnos och bedömningen av funktionsnedsättningen görs utifrån två områden:

  1. Begränsningar i socialt samspel och kommunikation
  2. Begränsade upprepade beteenden, intressen och aktiviteter.

Det ska ha funnits symtom inom båda områdena före tre års ålder för att man ska få diagnosen autism.

 

Svårt att förstå och tolka

Vid autism är det vanligt att lära sig prata sent eller inte alls. Upp till hälften av alla barn med autism lär sig inte prata. Bland dem som talar är variationen stor. En del använder bara enstaka ord, andra många ord som är korrekta men upprepar färdiga fraser eller vad de just har hört eller sådant de hört tidigare, så kallat ekotal.

Ett fåtal pratar på ett spontant sätt och uttrycker sig väl, men kan ändå ha svårt att förstå och tolka språkets djupare mening. Det som sägs uppfattas ofta bokstavligt och uttryck som till exempel "han klippte av mig när jag talade" kan upplevas som skrämmande. Det är vanligt att ha svårt att förstå innebörden i symboler, humor och ironi. Språkmelodin kan dessutom upplevas som entonig.

Den som har autism har ofta svårigheter med att inleda och upprätthålla samtal med andra. Det brukar också vara svårt för personer med autism att förstå ansiktsuttryck, blickar, gester och tonfall i kommunikationen med andra människor.

 

Begränsade mönster av beteenden och intressen

Vid autism är det vanligt att föredra en vardag med rutiner och struktur. Det är ofta besvärligt med förändringar. Det kan bero på att den som har autism har svårt att föreställa sig olika alternativ och vad som ska hända och därför blir rädd och orolig. Det är vanligt att vilja göra saker på ett visst bestämt och upprepat sätt, så kallade ritualer. Att behöva göra avsteg från rutiner och ritualer kan orsaka utbrott av ilska eller förtvivlan.

Den som har autism kan ha ett stereotypt beteende, vilket innebär att göra samma sak om och om igen utan att utomstående ser en mening med beteendet. Exempel på det är motoriska manér som att vifta med händerna, utföra komplicerade rörelser med hela kroppen, vagga fram och tillbaka med kroppen eller gå på tårna. Det är också vanligt att barn med autism är intresserade av delar av vissa föremål, de kan till exempel snurra länge på hjulen på en leksaksbil eller rada upp leksaker efter varandra om och om igen, men har svårare för spontana och varierade låtsaslekar, som till exempel rollekar.

Ritualer och stereotypa beteenden har ofta en lugnande inverkan på den som har autism, men kan bli till ett hinder för att lära sig sådant som är nödvändigt att kunna för att utvecklas och fungera i vardagen. Ibland kan hjälp och träning behövas för att bryta beteendet och i stället göra något annat.

Ibland kan personer med autism ha så kallade specialintressen, vilket innebär ett eller flera ensidiga intressen som är så intensiva att de blir till hinder för andra, mer vardagliga aktiviteter. Exempel på specialintressen är att rada upp saker, titta på spegelreflexer eller att lära sig tidtabeller, andras födelsedagar eller invånarantalet i Sveriges alla kommuner.

Andra symtom

Det är även vanligt med andra symtom vid autism, som till exempel en annorlunda tolkning av sinnesintryck, matproblem och sömnsvårigheter. Den som har autism kan också ha perioder av överaktivitet också, ibland för att personen samtidigt har adhd.

Personen kan ha svårigheter att tolka det hen hör, medan det ofta är lättare att uppfatta det som går att se. Den som har autism kan också reagera annorlunda på till exempel lukt, smak, konsistens, ljud, ljus och beröring.

Det kan hända att en person med autism bara vill äta viss mat och inte sådant som är blandningar av olika ingredienser, som till exempel grytor. Det kan finnas flera olika orsaker till det, bland annat att den som har autism tolkar lukt och smak annorlunda, att det är svårt att tugga eller svälja eller att matens konsistens inte är tilltalande.

Barn kan också utveckla rutinbundna matvanor och ibland kan själva måltiden i sig vara jobbig på grund av upplevda sociala krav. Ofta kan det vara frågan om en kombination av flera av dessa orsaker som gör att maten lätt kan bli en källa till konflikter med föräldrar eller andra närstående. För att hitta måltidsvanor som fungerar, är det viktigt att skapa en lugn måltidssituation med tydliga rutiner.

Lär sig på andra sätt

Den som har autism fungerar annorlunda när det gäller att lära sig saker, tänka och bearbeta information. Små barn med autism tar inte efter och härmar andra människor på det sätt barn brukar göra och de kan behöva längre tid för att lära sig saker. Det kan vara svårt för en person med autism ha svårt att generalisera, det vill säga använda saker som personen lärt sig i en viss situation i nya situationer eller med nya personer. Ett barn kan till exempel klä på sig själv hemma med sina föräldrar men ha svårt att göra samma sak i andra miljöer med andra människor.